As Maden2

Andezit Taşı Fiyatları Sinop

Andezit taşı ya da Sinop taşı, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı olarak oluşmuş andezit bileşimdeki kor kayaçlardır. Sinop’nın Gölbaşı bölgesinde bolca bulunduğu için Türkiye’de Sinop taşı olarak da bilinmektedir.


Andezit Taşı Sinop,
Sinop Andezit Taşı m2 Fiyatı