Elenmiş Kömür Curufu

Elenmiş kömür cürufunun temini, dolgu yapılacak yere serilmesi, tabaka tabaka sıkıştırılması, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç gereç, giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı.

Cüruf Dolgu ne işe yarar?

Cüruf, volkan küllerinin tabakalar halinde birikmesi ve yeryüzüne püskürtülme sonucu meydana gelmiş materyallerdir. Hafif yapısı ile inşaat dolgusu olarak kullanılır. Çok sayıda gözenek içeren bir volkanik kaya türüdür. Hafif metalin havaya temas edip oksitlenmesiyle oluşur. Günümüzde çimento, seramik yapımında ve yapay kordon yapımında kullanılır.

Cüruf Dolgu fiyatları : 400 – 800 TL / ton

Cüruf Dolgu Malzemesi Fiyatı : 400 – 800 TL / ton

Elenmiş kömür curufu