Kireç taşı

Tesislerimiz beton ve asfalt agregası üretmekte olup isteğe bağlı olarak farklı ebatlarda yol, alt temel, altyapı, prekast, drenaj vb. malzeme taleplerini sipariş üzerine üretebilmektedir. ICP yöntemine göre (Akredite ACME Analitik laboratuvarı, Kanada) gerçekleştirilen kimyasal analiz sonuçlarında agreganın CaO içeriği %55,16 ve ateş zaiyatı değeri ise %43,40’dır. CaO miktarı %55 ve üzerinde olan kayaçlar, saf kireçtaşı olarak değerlendirilmektedir.• Üretilen agrega TS 706 EN 12620 belgelidir. • Sert, dayanıklı ve boşluksuzdur. • Zayıf taneler içermemektedir (deniz kabuğu, odun, kömür, vs.). • Basınca ve aşınmaya mukavemetlidir. • Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemektedir. • Yassı ve uzun taneler içermemesi yönüyle idealdir.Sönmüş Kireç Nedir? Sönmemiş kireç su ile reaksiyona girdiğinde ortama ısı vererek toz halindeki sönmüş kirece ( Ca(OH)2 ) dönüşür buna sönmüş kireç denir.Sönmüş Kireç Kullanım Alanları: İnşaat Sektörü, Maden Sektörü, Kağıt Sektörü, Kimya sektörü, Baca Gazı Arıtma, İçme Suyu Arıtma, Atık Su ArıtmaSönmemiş Kireç Nedir? Yüksek sıcaklıktaki fırınlarda ısıtılarak çıkan kirece sönmemiş kireç denir.Sönmemiş Kireç Kullanım Alanları: Demir-Çelik sektöründe, Baca Gazı Desülfürizasyonu, İnşaat Sektörü, Su Arıtımı, Kimya sektörü, Maden Sektörü, Kağıt sektörü , Atık Su ve Arıtma Çamurları Islahı, ve Cam Üretimi

Kireç Taşı Ton Fiyatı : 400-1000 TL / ton

Kireç taşı Fiyatları : 400 – 1000 TL / ton

Kireç Taşı kg Fiyatı : 4 – 10 TL / ton

Ürünler

  • 15-55 mm PARÇA KİREÇ
  • 0 – 3 mm TOZ KİREÇ
  • 3 – 15 mm GRANÜL KİREÇ
  • MİKRONİZE KİREÇ
  • Öğütülmüş Kireç Taşı

Kullanım Alanları

Demir ve Çelik; Bazik Oksijen Ve Elektrik Ark Ocaklarında Cüruf Yapıcı Ve Kükürt , Fosfor, Silika Giderici, İkincil Rafinasyon da Pota Ocaklarında Kükürt Ve Fosfor Giderici olarak.

Demir Dışı Metal; Alümina Üretiminde Boksitten Silisin Uzaklaştırılmasında (Bayer Prosesi).
Düşük Karbonlu Ferrokrom Üretiminde Cüruf Yapıcı Olarak.

Kimya; Kalsiyum Tuzları; Kirecin Organik Veya İnorganik Asitlerle Reaksiyonu Neticesinde Çeşitli Kimyasalların ( Kalsiyum Fosfat( Mono,Di,Tri) ,Florit, Bromid, Ferrosiyanit Ve Nitrit. Kalsiyum Asetat, Stearate, Oleata, Tartrate, Lactate, Citrate, Benzoate Ve Glukonate ) Üretiminde “Sönmüş/Sönmemiş Kireç” Kullanılmaktadır.

Kağıt; Sülfat Prosesi; Sodyum Hidroksitin Rejenerasyonunda, “Sönmemiş Kireç” Sülfit Prosesi; Kalsiyum Bisulfitin Üretiminde, “Sönmemiş Kireç”

PCC; Dolgu Ve Kaplama Maddesi Olarak Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretiminde “Sönmemiş Kireç” Kullanılmaktadır.

Yapı Malzemeleri; Gaz Beton Üretiminde “ Sönmemiş Kireç “ Kullanılmaktadır. Kalsiyum Silikat Tuğla (Sand-Lime Brick) Üretiminde “Sönmüş Veya Sönmemiş Kireç “ Kullanılmaktadır.

Atık Çamur Hazırlama; Evsel Atık Su Arıtma Tesislerinden Çıkan Çamurun Stabilizasyonunda Ve Gübreye Dönüştürülmesinde, Hayvansal Atıkların Stabilizasyonunda “ Sönmüş veya Sönmemiş Kireç” Kullanılır.

Tarım; Tarım Topraklarında Ph Ayarlamada “Sönmüş Ve Sönmemiş Kireç” Kullanılmaktadır.