10.240.2301Crema classic limestone cilalı (Antalya)
10.240.2302Crema cloudy limestone cilalı (Antalya)
10.240.2303Emgoni limestone cilalı (Sakarya)
10.240.2304Arykanda limestone cilalı (beyaz) (Antalya)
10.240.2305Caribbean Cream Limestone Honlu ve Cilalı (Antalya) (TS 10449)
10.240.2306Canarian Cream Limestone Honlu ve Cilalı (Antalya) (TS 10449)
10.240.2307Champagne Limestone Honlu ve Cilalı (Antalya) (TS 10449)
10.240.2308Cybele Limestone Honlu ve Cilalı (Antalya) (TS 10449)
10.240.2309Anadolu Beyaz Limestone Honlu ve Cilalı (Yozgat)(TS 10449)
10.240.2400Limestone her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)