Mikronize Kalsit

Mikronize Kalsit; Kalsiyum karbonat madenin değirmelerde öğütme işleminden geçirilerek  istenilen inceliklerde toz şeklinde üretilmesi ile elde edilir. Mikronize Kalsit ürünleri farklı sektörde faaliyette bulunan endüstriyel üreticiler tarafından dolgu maddesi olarak kullanılmakta olup , sektör taleplerine göre “Doğal”  ve “Kaplanmış” olarak üretilmektedir.
Mikronize kalsit ürünleri dökme , bigbag ve kraft torbalı olarak paketlenmektedir. 

Mikronize Kalsit Kimyasal formülü

CaCO3 olan kristalleşmiş kalsiyum karbonattır. Sertliği moh’s skalasında 3, özgül ağırlığı 2,71gr/cm3’tür. Kalsitin 1025 atmosfer basıncı altında erime noktası 1339 C’dir. Soğuk ve seyreltik hidroklorik asitte şiddetli bir köpürmeyle ayrışır. Saf kristal %56 kalsiyum oksit (CaO) ve %44 karbondioksit (CO2) ihtiva eder.

Kalsit Bileşeni CaCO3 olan kolay kırılabilen beyaz saydam, camsı parlaklıkta ve değişik kristal formlarda bulunan bir mineraldir. Sertliği Moh’s skalasına göre 3, yoğunluğu da 2,7 dir. Karbonatlı sedimanter kayaların (Kireç Taşı) ve mermerlerin ana bileşenidir. Öğütüldüğünde beyaz bir kalsit tozu elde edilir.

Mikronize kalsit nerede kullanılır?

Mikronize kalsit özellikle yüksek beyazlıkta olması, ucuzluğu ve kağıda kazandırdığı diğer teknik özelliklerden dolayı Avrupa’dan başlayıp tüm dünyada kaolinin yerini alarak kağıt sektörüne girmiştir.

  • Boya Sektörü
  • Yapı Sektörü
  • Plastik Sektörü
  • Kağıt Sektörü
  • Gıda Sektörü
  • Endüstri Sektörü
 

Mikronize Kalsit Fiyatı 1500 – 2450 TL arasındadır.

Mikronize Kalsit Ton Fiyatı 1500 – 2450 TL arasındadır.

 

Mikronize Kalsit Fiyatları,
Mikronize Kalsit Üretim Tesisleri,
Mikronize Kalsit Tesisi,
Mikronize Kalsit Ton Fiyatı,
Mikronize Kalsit Üretimi,
Mikronize Kalsit Üreticileri,
Mikronize Kalsit Eskişehir,
Mikronize Kalsit Niğde,
Mikronize Kalsit Kayseri,
Mikronize Kalsit Muğla,
Mikronize Kalsit İzmir

25.01.2024: Mikronize Kalsit, kalsit minerallerinin öğütülmüş halidir. Bir çok boyutta üretilir ve bir çok sektörde kullanılır.