Hazır Rulo Çim

Hazır Rulo Çim ürünlerimiz mevcut zeminlere hazır rulolar şeklinde gönderilir ve zemine kolaylıkla serimi yapılır.
iki farklı rulo çim çeşidi mevcuttur.
Bermuda Rulo Çim: Sıcak alanlarda uygulanması tavsiye edilir.
4 Mevsim Rulo Çim: Gölge ve çok güneş almayan alanlarda kullanılır.
Çim alanlarda sulama, bakım işlemleri içerisinde en önemli işlemdir. Çim kuruduğu zaman, yaprak renklerinde kahverengileşmeye varan değişim görülür. Kahverengine dönüşöe sulamada çok geç kalındığının bir işaretidir.
Çim alanlar, düzenli olarak 10-15 cm derinliğine kadar nemli tutulmalıdır. Sulanacak alan için sulama sistemleri planlanmalı ve su kaynağının kapasitesi ayarlanmalıdır.
Sulamada Dikkat Edilecek Konular
Sulama, günün serin ve rüzgârsız saatlerinde yapılmalıdır.
Sulama, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10:00-14:00) yapılmamalıdır.
Gece sulaması kesinlikle yapılmamalıdır.
Su, tuzlu ve/veya kireçli ise sudaki tuz ve/veya kireç oranı seyreltilmelidir.
Toprağa su tutucu karıştırılmalıdır.
Çim bitkileri için verilen su, toprağın tutabileceğinden fazla olmamalıdır.
Sulama suyu çimlere, çeşitli tip ekipmanlarla verilmelidir.
Çim alanlarda ilk biçim çok önemlidir. İlk biçimde çimler 8 cm yüksekliğe geldiğinde 6 cm’ye indirilmelidir. Sonraki biçimlerde çim yüksekliği 5-6 cm’den 3-4 cm’ye indirilmelidir. Her biçimde yaprak yüksekliğinin 1/3’ü biçilmelidir. Burada dikkat edilecek en önemli husus her biçimde biçim yönü değiştirilmelidir. Çimler ortalama 10-12 günde bir biçilmeli ve çim köklerinin daha sağlıklı ve sağlam gelişimi için biçim yönü her zaman aynı olmalıdır.
Düzensiz büyümeyi kontrol altında tutmak, ince ve sık dokulu yüzey elde etmek için çimler periyodik olarak ve doğru yüksekliklerde biçilmelidir. Biçim şekli ve yüksekliği çim türünün gelişimine, alanın fonksiyonuna ve mevsime göre yapılmalıdır.
Biçimde Dikkat Edilecek Konular
Biçimden önce alandaki ağaç yapraklarının toplanması ve temizlenmesi gerekir.
Hızlı büyüyen ve sık doku yapan çimler, kısa ve sık biçilmelidir.
Çim biçilirken toprak hafif nemli olmalıdır.
Gereğinden derin biçim yapılmamalıdır.
Çim biçme makinesinin bıçağı her zaman keskin olmalıdır.
Çim biçme makinesi alınırken tarama ve dikleştirme düzeneği olanlar tercih edilmelidir.
Biçim yapıldıktan sonra, kesilen çimler alandan uzaklaştırılmalıdır.
Çim biçildikten sonra çim biçme makinesi temizlenmelidir.
Çim alanlarda gübreleme , sürgün ve kök büyümesi, sürgün sıklığı, renk, fotosentez, hastalıklara dayanım, kardeşlenme, bitkinin yenilenme yeteneği gibi önemli bitki özelliklerinin gelişebilmesi için şarttır. Sulama, bitkinin besin maddelerini kullanımı, alanın yıpranması gibi faktörler zamanla topraktaki bitki besin maddelerinin azalmasına sebep olmaktadır.
Çim bitkilerinin hastalıklara, zararlılara ve yabani otlara karşı dayanımını artırabilmek, daha sağlıklı bir doku elde edebilmek için ilaçlama yapılmalıdır.
İlaçlamada Dikkat Edilecek Konular
İlaçlamalar, zirai ilaç satan yerlerden alınan ilaçlarla ve ziraat mühendisleri kontrolünde, bilgisi dâhilinde yapılmalıdır.
Bitki doğru zamanda ve doğru miktarda ilaçlanmalıdır.
Doz aşımı veya yanlış ilaç kullanım sonucu, hem kendinize hem de alanınıza zarar verebilirsiniz.
İlaçlama yapılırken maske takılmalıdır.
İlaçlama rüzgâra karşı yapılmamalıdır.
İlaçlama yapıldıktan sonra, vücudun açıkta kalan yerleri bol su ile yıkanmalıdır.
Artan ilaçlar çocukların ulaşamayacağı rutubetsiz yerlerde saklanmalıdır.
Son kullanma tarihi geçen ilaçlar kullanılmamalı, anında yok edilmelidir.
Toprak zamanla sıkışarak geçirgenliğini kaybeder. Sıkışan toprakta bitki kökleri havasız kalır, bu da bitkinin ölümüne sebep olur. Köklerin hava almasını sağlamak için havalandırma gereçleri ile havalandırma işlemi yapılmalıdır.
Havalandırmada Dikkat Edilecek Konular
Havalandırma yapılacak alan hafif nemli olmalıdır.
Havalandırma deliklerine kum doldurulmalıdır.
Havalandırma ve kumlama işleminden sonra alan sulanmalıdır.
Çim bitkilerinin dikey gelişmelerini yatay yöne çevirmek ve kardeşlenip sıkılaşmalarını sağlamak için çim yüzeylerde silindirleme yapılır.
Zamanla toprak yüzeyinde oluşan yüzey deformasyonları silindirleme ile giderilir.
Silindirleme de Dikkat Edilecek Konular
Silindir, 50 kg ağırlığında 40 cm uzunluğunda olmalıdır.
Silindirleme sıklığı, toprak yapısı ve nemine göre yapılmalıdır.
Silindirleme sırasında, toprak hafif nemli olmalıdır.
Silindir geçilirken, alanın bitim noktaları dairesel dönülmelidir.