Katkılar

Antiblok Katkı
Yüzey sürtünmesini azaltarak, tutulumu ve yapışmayı önleyen, akışkanlığı sağlayan katkıdır.

Antimikrobiyal Katkı
Kullanım şartları ve ortamı nedeniyle, plastik üzerinde oluşabilecek mikrobiyolojik unsurların çoğalmasını önlemek üzere kullanılan masterbatchdır.

Antioksidan Katkı
Plastiğin proses sırasında veya üretim sonrası ürün aşamasında bulunduğu ortam şartları nedeniyle yapısının bozulmasını önleyen ve geciktiren (anti oxidant) masterbatch. Özellikle sentetik polimerler havadaki oksijen ile reaksiyona girebilirler. Bundan dolayı ortaya çıkan oksitlenme ürünün yapısını bozmaktadır. Önlem olarak anti oksidan katkı malzemesi kullanılmalıdır.

Antistatik Katkı
Proses aşamasında veya sonrasında, statik elektrik oluşumunu engeller. Dolayısıyla elektriklenme sonucu oluşabilecek toz tutulması ve yapışmaları önlemek üzere kullanılan katkıdır.

Bio Parçalayıcı Katkı
Doğada ürünün kendi kendine parçalanarak yok olmasını sağlayan katkıdır. Özellikle çöp poşetlerinde tercih edilir.

Gaz Giderici Katkı
Kurutma gerektirmeden kullanılabilen, oksidasyonu ve nemi önleyen masterbatchdır.

İletkenlik Katkısı
Plastiğe elektrik iletkenliği özelliği kazandıran katkı malzemesidir.

Kaydırıcı Katkı
Nihai ürünlerin sürtünme direncini azaltarak, ürüne kaydırıcılık sağlayan, yapışmayı önleyen katkıdır.

UV Katkısı
Güneş ışınları veya aydınlatma sistemlerinin plastik üründe renk veya mekanik özellikler bakımından olumsuz etkileri önlemek ve geciktirmek maksatlı kullanılan katkı malzemesidir.